آرشیو برچسب: اسباب بازی کودکان

تفاوت اسباب بازی های کودکان در خانواده های با سطوح درآمد مختلف به روایت تصویر

تفاوت اسباب بازی های کودکان در خانواده های با سطوح درآمد مختلف به روایت تصویر ، شاید بتواند تفاوت های اساسی در دنیای آنان را بازگو سازد. کودکان این تفاوت ها را کمتر حس می کنند و سعی می کنند بدون توجه به وضعیت مالی خانواده وسیله ای برای گذران ...

متن کامل »