آرشیو برچسب: اضطراب

پروژه‌ تصویری پیش‌بینی اضطراب برای ایجاد حس دلهر در افراد ؟!

 پیش‌بینی اضطراب پروژه‌ای تصویری است که برای ایجاد حس اضطراب و دلهره طراحی شده است. هر کدام از این تصاویر اتفاق بدی را در آستانه رخ دادن به شما نشان می‌دهند. این تصاویر به وسیله‌ی آرون تیلی، عکاس و کیل بین، کارگردان هنری گرفته شده‌اند. «بین» در یادداشت خود درباره‌ی این ...

متن کامل »