المپیک 1984 بایگانی - خانه عکس http://pichome.ir/tag/المپیک-1984/ مجله تصویری Wed, 10 Aug 2016 07:08:42 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.3 مکان های مترکه شده در المپیک های قبلی http://pichome.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c/ http://pichome.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c/#respond Wed, 10 Aug 2016 07:07:05 +0000 http://pichome.ir/?p=7317

مکان های متروکه شده در المپیک های قبلی نشان می دهند با اینکه برگزاری چنین مسابقاتی می تواند تا چه حد از لحاظ اقتصادی برای کشور برگزار کننده مفید باشد از طرفی هم ممکن است بزرگترین هدر رفت سرمایه را داشته باشد .  برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر در ادامه با خانه عکس همراه ...

نوشته مکان های مترکه شده در المپیک های قبلی اولین بار در خانه عکس. پدیدار شد.

]]>
http://pichome.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c/feed/ 0