آرشیو برچسب: بچه بیمار

کاهش برجستگی بیماری سندروم دان در تصاویر خلاقانه یک پدر هنرمند !

سندروم دان

کاهش برجستگی بیماری سندروم دان در تصاویر فرزندان یک پدر خلاق از آن جهت اهمیت دارد که هر بیننده با تماشای این تصاویر کمتر به بیماری افراد در تصویر توجه کرده و بیشتر به نبوغ و خلاقیت به کار رفته در ثبت این تصاویر دقت می کند. در این میان ...

متن کامل »