عکس شبیه نقاشی بایگانی - خانه عکس http://pichome.ir/tag/عکس-شبیه-نقاشی/ مجله تصویری Mon, 30 May 2016 13:06:56 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.5 ثبت تصاویری دیدنی به شکل نقاشی از روزهای بارانی ! http://pichome.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7/ http://pichome.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7/#respond Mon, 30 May 2016 13:05:20 +0000 http://pichome.ir/?p=3236 عکاسی در روز بارانی

ثبت تصاویری دیدنی از روزهای بارانی که شبیه نقاشی نیز حتما برای شما هم اتفاق افتاده است درست همانند یک عکاس روسی بنام «ادوارد گوردیف» که در مجموعه عکس‌های جدیدش به سراغ یک روز بارانی رفته است. در ادامه با خانه عکس همراه شوید. ادوارد گوردیف عکاس در سالهای اخیر عکس‌هایی را ثبت کرده است ...

نوشته ثبت تصاویری دیدنی به شکل نقاشی از روزهای بارانی ! اولین بار در خانه عکس. پدیدار شد.

]]>
http://pichome.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7/feed/ 0