عکس های تنبل بایگانی - خانه عکس http://pichome.ir/tag/عکس-های-تنبل/ مجله تصویری Sun, 08 May 2016 11:57:05 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.5 سفری به مرکز نگهداری از حیوان جالب تنبل یا اسلو http://pichome.ir/%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84/ http://pichome.ir/%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84/#respond Sun, 08 May 2016 11:57:05 +0000 http://pichome.ir/?p=1706

سَم دختر جوان کاستاریکایی است که از سال 2013 یک مرکز حمایت از حیوانات اسلو (Sloth) یا تنبل که یک گونه جانوری است را  تاسیس کرده . این مرکز حمایتی سه هدف اصلی دارد اول تحقیق روی اسلو های خانگی و وحشی دوم ارائه آموزش درباره اسلوها به مردم و سوم همکاری با موسساتی که ...

نوشته سفری به مرکز نگهداری از حیوان جالب تنبل یا اسلو اولین بار در خانه عکس. پدیدار شد.

]]>
http://pichome.ir/%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84/feed/ 0