آرشیو برچسب: عکس های Sloth

سفری به مرکز نگهداری از حیوان جالب تنبل یا اسلو

سَم دختر جوان کاستاریکایی است که از سال 2013 یک مرکز حمایت از حیوانات اسلو (Sloth) یا تنبل که یک گونه جانوری است را  تاسیس کرده . این مرکز حمایتی سه هدف اصلی دارد اول تحقیق روی اسلو های خانگی و وحشی دوم ارائه آموزش درباره اسلوها به مردم و ...

متن کامل »