آرشیو برچسب: هنر تصادفی

هنگامی که هنر تصادفی بهتر از هنر هنرمند است

هنر تصادفی

گاهی اوقات  هنر تصادفی بهتر از هنری می شود که یک هنرمند مدت ها برای ساختش تلاش می کند . امروز در خانه عکس تعدادی از این دست تصاویر را برای شما آماده کرده ایم در این تصاویر هنرمند برای ساخت اثر تلاشی نکرده و خلق این آثار کاملا تصادفی ...

متن کامل »