هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ رستوران بایگانی - خانه عکس http://pichome.ir/tag/هواپیمای-بوئینگ-۷۴۷-رستوران/ مجله تصویری Sun, 11 Sep 2016 06:57:05 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.3 هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ رستوران در چین ! http://pichome.ir/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86%da%af-%db%b7%db%b4%db%b7-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86/ http://pichome.ir/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86%da%af-%db%b7%db%b4%db%b7-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86/#respond Sun, 11 Sep 2016 06:57:05 +0000 http://pichome.ir/?p=8540 هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ رستوران

تبدیل هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ به رستوران در خیابان های چین این روزها در حالی مورد توجه کاربران و حتی مردم چین قرار گرفته است که فردی یک شبه هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را در مقابل رستورانش پارک کرد و تعجب همه و به ویژه توریست ها را برانگیخت. در ادامه با خانه عکس همراه شوید. به تازگی ...

نوشته هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ رستوران در چین ! اولین بار در خانه عکس. پدیدار شد.

]]>
http://pichome.ir/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86%da%af-%db%b7%db%b4%db%b7-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86/feed/ 0