آرشیو برچسب: گروه تلگرامی عکاسخانه

تجربه آموزی عکاسی در گروه تلگرامی عکاسخانه

همه ما می دانیم که تجربه در تاریخ معلمی خشن و بی رحم معرفی شده است چرا که اول امتحان می گیرد سپس درسش را می آموزد. با این اوصاف همه ما آدم ها به بر این حقیقت و واقعیتِ روشن آگاهیم اما…اما آنطور که شایسته است در آن تامل ...

متن کامل »