آرشیو برچسب: Entire Galaxies Inside

پاکت های کهکشانی که پست می شوند ؟!

پاکت های کهکشانی

پاکت های کهکشانی که پست می شوند ؟! بله درست است وقتی که قرار است برای دوستتان یک ستاره بخرید شاید ممکن باشد که بتوانید یک کهکشان نیز برایشان خریده و به آن ها هدیه کنید! بله درست شنیدید، با ایده جدید یک فروشگاه ژاپنی، شما می توانید یک پاکت ...

متن کامل »