آرشیو برچسب: زندان ایالت شرقی

مناطق متروکه و پر رمز و راز دنیا که روزی شلوغ و پر رونق بودند

روزگاری رفت و آمد ها و زندگی در این مناطق متروکه  که  جزو مکان های  معتبر و مشهور روزگار خود بودند ،  جریان داشت ولی حال به دلایل  مرموز و نامعلومی تبدیل به شهر ارواحی شدند که کمتر کسی جرات بازدید از این مناطق را دارد.

متن کامل »